21-07-2024

CĐCS TRUNG TÂM TDTT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ & BẦU ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN Q.PHÚ NHUẬN LẦN THỨ XI (NHIỆM KỲ 2018 – 2023)

     Thực hiện theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động quận Phú Nhuận, sự lãnh đạo của Chi bộ và được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Ban Giám đốc Trung tâm. Sáng ngày 03 tháng 10 năm 2017, Ban Chấp hành CĐCS Trung tâm TDTT tổ chức Hội nghị và Bầu đại biểu dự đại hội công đoàn quận Phú Nhuận nhiệm kỳ 2018 - 2023.

     Trong buổi Hội nghị các tổ Công đoàn đã tiến hành thảo luận, góp ý cho nội dung dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn quận Phú Nhuận lần thứ XI nhiệm kỳ 2018 – 2023 và thông qua Báo cáo hoạt động Công đoàn cơ sở năm 2015–2017 (giữa nhiệm kỳ) và phương hướng hoạt động đến năm 2020.

     Hội nghị đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn quận Phú Nhuận lần thứ XI nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Kết quả đại biểu chính thức: Bà Đặng Thị Kim Ngọc – Chủ tịch CĐCS, đại biểu dự khuyết: Ông Nguyễn Kim Sơn – Phó Chủ tịch CĐCS và đơn vị có 1 đại biểu đương nhiên.

 

 

Hội nghị đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn quận Phú Nhuận gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. 

 

                                                                                                                                         NGUYÊN THÙY