19-06-2024

Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị Viên chức – Người lao động năm 2024

   Chiều ngày 29/12, Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị Viên chức – Người lao động năm 2024.
   Hội nghị với sự có mặt của đồng chí Đinh Gia Huỳnh, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận; đồng chí Nguyễn Quốc Phúc, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm VH-TT; đồng chí Phan Lê Tường Linh, Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc TT VH-TT; đồng chí Đặng Thị Kim Ngọc, Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT; đồng chí Nguyễn Vạn, Phó Giám đốc TT VH-TT; cùng toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị.
   Hội nghị đã thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; dự thảo các quy chế, nội quy của cơ quan có sửa đổi, bổ sung; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2024. Và thông qua Hội nghị, đơn vị đã Ký kết phối hợp thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 giữa Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn cơ sở.
   Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được và đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và xây dựng phương hướng trọng tâm thực hiện trong năm 2024. Qua đó, phát động phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2024, gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2025.