19-06-2024

giới thiệu

Phương hướng hoạt động năm 2015

Phương hướng hoạt động năm 2015

- Tập trung chính vào công tác tuyển chọn huấn luyện viên có đủ trình độ để củng cố - nâng chất công tác huấn luyện nâng cao, tập trung nhiều ở bộ môn có điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất nhằm hoàn thành chỉ tiêu sự nghiệp năm 2015.
- Tăng mức...

Giới thiệu về Trung tâm

Giới thiệu về Trung tâm

Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Phú Nhuận là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo chi thường xuyên, tháng 3 năm 2023 đơn vị tổ chức lại từ TT. VH và TT. TDTT quận thành Trung tâm Văn hóa – Thể thao theo Quyết định số 4507/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Ủy ban nhân...

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm bao gồm: 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc (phụ trách Hành chính và Nghiệp vụ), các Phòng: Hành chính - Quản trị, Kế toán - Tài vụ, Nghiệp vụ và 04 Câu lạc bộ trực thuộc: Câu lạc bộ TDTTT Rạch Miễu, Câu lạc bộ...