19-06-2024

Thư viện hình ảnh

Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ

Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ

Các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tại Câu lạc bộ

Nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2013

Nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2013

Năm 2013, Trung tâm được nhận cờ dẫn đầu đơn vị thi đua xuất sắc do UBND TP.Hồ Chí Minh trao tặng

Đón nhận Huân chương lao động hạng III

Đón nhận Huân chương lao động hạng III

Ngày 27/3/2013 Trung tâm Thể dục Thể thao quận Phú Nhuận vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng III.